top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של  Ore Ben Zur Jewelry (להלן: "החברה"), אתר אינטרנט המוכר תכשיטי זהב (להלן: "המוצרים") המוצעים לציבור הגולשים באינטרנט , באמצעות מכירה מאובטחת.

מעצם שימושך באתר האינטרנט, הנך מאשר קבלת התנאים המפורטים מטה:

 

1.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על יד הלקוח באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין החברה. עקב כך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
2.    גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
3.    רכישת מוצרים באתר האינטרנט מחייבת מילוי טופס שכולל שם, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכן מילוי טופס תשלום – שכולל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, ופרטים נוספים בהתאם לצורך.
4.    מתן מידע שקרי, לא מדויק, מטעה, משמיץ (לרבות מידע אישי) אסור בהחלט. מתן מידע כאמור עשוי להיחשב כעבירה פלילית, ולגרור פעולות משפטיות נגד הלקוח, ובכלל זה, בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר האינטרנט של החברה, לבעליו, למנהליו או לכל אחד אחר מטעמם.
5.    הזנת פרטים לא מדויקים אשר ימנעו או יעכבו את ביצוע התשלום מאפשרת לחברה ביטול מיידי של הזמנת הלקוח.
6.    בכל מקרה של הזנת כתובת לא מדויקת או לא מלאה ע"י הלקוח, החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב בהגעת המוצר או אי הגעת המוצר אל הלקוח. באחריות הלקוח למלא פרטי משלוח נכונים ומלאים והלקוח יישא בהוצאות עבור משלוח נוסף ליעד הנכון.
7.    אובדן מוצר במשלוח: ככל שהמוצר לא הגיע אל הלקוח למרות שהלקוח הזין כתובת נכונה למשלוח, ללקוח תינתן אפשרות לבחור בין החזר כספי לבין קבלת מוצר חדש.   
8.    אין להעביר את החשבון באתר האינטרנט לגורם אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 

תנאים לרכישת מוצרים באתר
1.    מי שמלאו לו 18 והוא כשיר משפטית.
2.    בעלי כרטיס אשראי בתוקף של אחת מהחברות: ויזה, MASTERCARD, ודיינרס ו/או בעל חשבון PAYPAL
3.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית למנוע מלקוחות שימוש באתר מכל סיבה שהיא, גם אם הלקוח השתמש באתר האינטרנט בעבר, ובין היתר במקרים הבאים:
1.    סופק מידע לא נכון על ידי הלקוח;
2.    ביצוע מעשה או מחדל אשר עלול לגרום נזק לאתר החברה ו / או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות וספקים של החברה;
3.    שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי לפי חוקי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל או לסייע בביצוע מעשה כזה;
4.    הפרת תנאים אלה או תנאים של כל שירות מקוון אחר שהחברה מציעה;
5.    חוב כספי לחברה או לגופים הקשורים בה;

 

אבטחת מידע ופרטיות באתר
1.    החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לשמור על פרטיות המידע באתר האינטרנט. החברה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן נוקטת באמצעי זהירות מתקדמים עבור רכישה בטוחה. 
2.    עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב, ניסיונות חדירה, כגון פריצה ו/או גילוי כלשהוא או פעילות סטטית של מערכות אתרי האינטרנט שבשימוש החברה. אם למרות אמצעי האבטחה שננקטו על ידי החברה, צד שלישי יחדור לאתר האינטרנט, ללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
3.    בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הנך משחרר את החברה מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 רכישה באתר
1.    בעת ביצוע הרכישה באתר יידרש הלקוח להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כן ניתנת ללקוח האפשרות לרשום פרטים זהים או נוספים למשלוח החשבונית.
2.    במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע ההזמנה והפעולות הנגזרות ממנה (למשל חיוב הצרכן, הוצאת קבלה וכו`). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת הפעולה כאמור (כגון לחברת האשראי).
3.    בסיום העסקה ואישורה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.
 

 

תשלום ואספקה
1.    השלמת עסקה באתר הינה רק לאחר קבלת האישור מחברת הסליקה.
2.    מועד המשלוח יקבע רק לאחר אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא הוסדר האישור הנ"ל בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה בצורה חד צדדית, וזאת מבלי שללקוח המתקשר עם החברה בתקנון זה תהא כל טענה ו/או תביעה ו/ או השגה כנגד החברה.
3.    אספקת מוצרים – אספקת המוצרים תתאפשר או ע"י איסוף עצמי של הלקוח או  ע"י חברת שליחויות בתוספת תשלום של 50 ש"ח. 
4.    הזמנות יישלחו בתוך 20 ימי עסקים ממועד אישור העסקה ע"י חברת הסליקה. זמן ההגעה הסופית ללקוח תלוי בחברת השילוח ובזמינות הלקוח לקבל את המשלוח. 
5.    החברה אינה אחראית לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינו בשליטתו : כח עליון, שביתות, עיצומים, עיכובים ותקלות טכניות אחרות של חברת השילוח, וכן אם הלקוח לא בא לאסוף באיסוף עצמי מהעסק. 
6.    תכשיטים בעבודת יד הינם שונים בתכלית מהתכשיטים שעוצבו והוצגו בתכנת המחשב באתר האינטרנט.
7.    התכשיטים מעוצבים בעיצוב אישי תוך התאמה אישית ללקוח. בניגוד לתהליך ייצור התכשיטים בתכנת המחשב- תכשיטים בעבודת יד נבדלים זה מזה ואינם דומים בהכרח לתכשיט אחר שהוצג בתמונה או במקום אחר.                                                                                              אין לצפות כי תכשיט בעבודת יד יהיה זהה לתכשיט אותו ראיתם בתמונה, תכשיט קיים, זיכרון וכו'”ו.  לאחר קבלת התכשיט תשלח למייל תעודת הערכה לצורכי ביטוח.
8.     שינויים בעיצוב התכשיטים, לרבות במידת הטבעות ו/או כל שינוי אחר לאחר קבלת התכשיט יהיה כרוך בתוספת תשלום. זאת, במידה והחומרים שהוכנו מראש לא יתאימו ו/או לא יספיקו ו/או תדרש עבודה נוספת .
9.    תכשיטים מזהב לבן נעשים ללא ציפוי רודיום כברירת מחדל. לקוח המעוניין לקבל את התכשיט מזהב לבן עם ציפוי רודיום נדרש לרשום זאת בהערות.
10.    יחד עם זאת יובהר כי החברה איננה ממליצה להוסיף ציפוי רודיום לתכשיטים מזהב לבן מכיוון שהוא מחזיק כשנה עד שנתיים ואז צריך לחדש אותו .
11.    במידה ולא עשיתם ציפוי רודיום לתכשיט מזהב לבן ותירצו לעשות בשלב מאוחר יותר, הציפוי הראשון יהיה ללא עלות.
 

 

אחריות על המוצרים הנמכרים באתר
1.    כל המוצרים שנמכרים באתר החברה נעשים בעבודת יד ועל פי דרישה. לכן החברה אינה יכולה להבטיח כי המוצר יהיה בדיוק כפי שהוא מופיע בתמונה באתר, לרבות אך לא רק, הצורה של המוצר, צבעו , גודלו , משקלו, עיצובו.
2.    כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.
3.    אנו מעניקים 5 שנות אחריות.
4.    האחריות איננה חלה על שינוי בצבע או בגוון של התכשיט עם הזמן.
5.       האחריות אינה כוללת שבר הנגרם משימוש לקוי, שאינו סביר, בתכשיט.
6.       האחריות אינה כוללת נפילה והשתחררות של אבנים/יהלומים.
7.    האחריות אינה כוללת קרע בשרשרת .
8.       האחריות אינה כוללת כל נזק לתכשיט עקב אי עמידה בתנאי השימוש המומלצים   לעיל.
9.       האחריות אינה חלה בכל מקרה של שינוי ו/או תיקון בתכשיט שלא נעשה ע"י מי מטעמהו של החברה, לרבות      הגדלה, הקטנה, שיבוץ, שיוף, ניקוי, ציפוי.
10.       האחריות כוללת כל תיקון רלוונטי בהתאם לתנאים הנ"ל.
11.    בתיאום מראש עם החברה, ניתן יהיה לשלוח (על חשבון הלקוח) את התכשיט/ים עד פעם בשנה לניקיון מקצועי על חשבון החברה. תיאום כאמור יעשה במייל ו/או בטלפון.
12.    החברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בין אם חוזית, נזיקית או בכל דרך אחרת בגין כל סכום העולה על התשלום הכולל ששולם על ידי הלקוח עבור המוצר.
13.    תכשיטי חריטה – יש לשים את הדעת כי תכשיטי חריטה עם הזמן מאבדים את הצבע השחור והחריטה עם הזמן נשחקת.
14.    עם קבלת התכשיט ישלח ללקוח תעודה לצורכי ביטוח.

 

 

מדיניות החלפה והחזרת מוצרים
1.    כאמור מוצרי החברה אינם מתוך מלאי אלא כל תכשיט נעשה במיוחד עבור הלקוח.     מובהר כי ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010 סעיף 6(א) (2) מוצר שיוצר במיוחד (הזמנה בעיצוב אישי) בעבור הלקוח ע”פ מידות או דרישות מיוחדות לא זכאי לבטל את ההזמנה או לקבל החזר כספי. למען הסר ספק אין החלפות והחזרות לפי הזמנה זו.
2.    יחד עם זאת, במידה והלקוח מעוניין לבקש להחליף את המוצר, יוכל ליצור קשר עם החברה במייל orebenzur@gmail.com ולקבל ממנה אישור להחזרה. ההחלפה ו/או ההחזרה תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ורק לאחר קבלת המוצר המקורי ובדיקתו ע"י החברה. ככל שהחברה תסכים לבדוק את המוצר הלקוח יקבל הנחיות כיצד עליו לשלוח את המוצר לחברה ורק באמצעות חברת השליחויות שתקבע החברה. עלויות המשלוח יהיו על הלקוח.
3.    בכל מקרה, החלפת מוצר תתאפשר פעם  אחת בגין כל מוצר שנרכש.
4.    לא ניתן יהיה להחזיר תכשיטים שנעשה בהם שינוי כלשהו לרבות שינוי בגודל (מידה/אורך) בכל מקרה לא תתאפשר החזרה של טבעות אירוסין בהתאמה אישית – טבעות שהלקוח בחר את גודל היהלום המרכזי שישובץ בטבעת.
5.    בכל מקרה של ביטול ההזמנה, לבקשת הלקוח ו / או החזרת מוצרים, הלקוח    יהיה חייב לשלם עבור כל ההוצאות והחיובים כולל הוצאות אריזה, הובלה ודמי ביטוח עבור משלוח המוצר בחברת שילוח ועלויות ההחזרה.
6.    בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק במהלך משלוח המוצרים שהוחזרו.
 

 

 

ביטול עסקה
1.    הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 48 שעות מיום ביצוע ההזמנה. ביטול כאמור יכול שיעשה במייל לחברה או בטלפון עם הודעת אישור מהחברה כי בקשת הביטול התקבלה.
2.    זיכוי כספי יתאפשר עם קבלת המוצר חזרה, בניכוי 5% או 100 ₪ (הנמוך ביניהם) כדמי ביטול . הזיכוי כאמור יתבצע בתוך 14 יום מרגע שהחברה קיבלה את המוצר במשרדיה.

 

 

שובר מתנה GIFT CARD(להלן:"השובר")
1.    השובר בתוקף עד שנתיים מיום רכישתו.
2.    את השובר ניתן לנצל בחנות אונליין של החברה, בהזמנת תכשיט בעיצוב אישי או בסדנאות צורפות אצלינו בסטודיו.
משלוחים והחלפות

 

משלוחים
1.    החברה מספקת משלוחים בארץ ישראל בלבד. למשלוחים לחו"ל פנו אלינו בצ'ט לפני הרכישה.
2.    כל הזמנות התכשיטים מיוצרים ע"פי דרישה, ולכן זמני האספקה יהיו עד 20 ימי עסקים לאיסוף עצמי. משלוח עד הבית אורך כ- 6 ימי עסקים.
3.    במידה וערכת הזמנה של יותר מפריט אחד, עם מועדי אהספקה שונים, יש באפשרותך לאחד את שני הפריטים במשלוח אחד. אנא ציין את העדפתך בעת ביצוע ההזמנה.
4.    החברה, תשקיע את מירב המאמצים על מנת להבטיח משלוח על פי המועדים המצוינים לעיל. אולם לא תוכל לשאת באחריות בכל הנוגע לעיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות. לכל שאלה או בעיה, נעמוד לרשותכם בטלפון.
5.    למטרות אבטחה, לא ניתן יהיה לשנות את כתובת למשלוח, לאחר שההזמנה תשלח.
 

 

קניין רוחני
זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב"אתר" ובשירותיה הינם של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של התמונות, השמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בפטנטים ובתכנים שיווקים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם. 
 
הרי שכל מידע, תצוגה וכיו"ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו, משחקים שיווקים ומבצעים ייחודיים וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "האתר". אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים בהם, אלא במתן היתר מראש ובכתב מאת  החברה.
 

 

הוראות שמירה על תכשיטי זהב
1.    אין להכניס את התכשיטים לבריכות גופרית או לים המלח על כל מתקניו.
2.    מומלץ לא להיכנס עם התכשיטים לבריכת שחייה.
3.    מומלץ שהתכשיטים לא יבואו במגע עם חומרי ניקוי חזקים.
4.    מומלץ לא לשטוף כלים עם התכשיטים מחשש לשריטות או שבירת אבנים ויהלומים.
5.    אין להתיז בושם/קרם על חלקי גוף עם התכשיט ענוד.
6.    אין לאחסן תכשיטי זהב עם תכשיטים מחומרים אחרים אלא בקופסאות נפרדות.
 
 
bottom of page